MADREW

Polityka prywatności

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Zakład Budowy Maszyn MADREW Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku ul. Harcerska 1, wraz ze współadministratorem Zakład Budowy Maszyn Madrew Andrzej Bobrycki, dane kontaktowe:   ul. Harcerska 1, Szczecinek.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia lub sporządzenia oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO).
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora Danych, jak podmioty zajmujące  się obsługą informatyczną, prawną bądź inne podmioty w przypadkach przewidzianych  w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane drogą mailową będą przetwarzane przez okres 5 lat lub okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. do sprostowania danych osobowych,
  3. do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do przenoszenia danych,
  6. do wniesienia sprzeciwu,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE, a także nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Mapa

Zakład Budowy Maszyn
MADREW Sp. z o.o.
ul. Harcerska 1,
78-400 Szczecinek


TELEFONY:
(+48) 94 37 207 92
tel. (+48) 94 37 143 20
tel/fax (+48) 94 37 439 61

E-MAIL:
madrew@madrew.com.pl