MADREW

Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Zakład Budowy Maszyn MADREW Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dane kontaktowe:    

Zakład Budowy Maszyn MADREW Sp. z o.o.

Harcerska 1, 78-400 Szczecinek

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Rejonowym w Koszalinie pod numerem KRS 0000459214,

Numer identyfikacji podatkowej NIP:6731896652

Numer statystyczny REGON:321366600,

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, wyłącznie  w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit a-b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora Danych, jak podmioty zajmujące  się obsługą informatyczną, prawną bądź inne podmioty w przypadkach przewidzianych  w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe uzyskane drogą mailową będą przetwarzane przez okres niezbędny i właściwy dla stosunku prawnego łączącego nadawcę niniejszej wiadomości z jej adresatem. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, do sprostowania treści danych osobowych, do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,  do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych, gdzie okres przechowywania został wyznaczony przepisami prawa.

Pliki Cookies

Odwiedzając naszą stronę – Wchodząc na naszą stronę internetową automatycznie pobierane są dane (logi systemowe) związane z Twoim wejściem np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Kontaktując się z nami za pomocą strony internetowej, poczty email, formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej, przekazujesz nam swoje dane teleadresowe.

Zgromadzone dane – Zgromadzone dane wykorzystywane są do celów statystycznych (np. Google Analytics) oraz do przygotowania oraz przedstawienia oferty na produkty wytwarzane przez Zakład Budowy Maszyn MADREW Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku 78-400, przy ulicy Harcerskiej 1. W żaden sposób zgromadzone dane nie są upowszechniane, ani udostępniane osobom trzecim.

Konfiguracja plików cookies w przeglądarce – Możesz wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce. Poniżej kilka popularnych przeglądarek:

  • przeglądarka Opera
  • przeglądarka Firefox
  • przeglądarka Chrom
  • przeglądarka Internet Explorer

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w tym obszarze mogą Państwo się z nami kontaktować w formie elektronicznej poprzez adres e-mail:

madrew@madrew.com.pl,

jak również pod adresem:

Zakład Budowy Maszyn MADREW Sp. z o.o.

Harcerska 1,

78-400 Szczecinek

Mapa

Zakład Budowy Maszyn
MADREW Sp. z o.o.
ul. Harcerska 1,
78-400 Szczecinek


TELEFONY:
(+48) 94 37 207 92
tel. (+48) 94 37 143 20
tel/fax (+48) 94 37 439 61

E-MAIL:
madrew@madrew.com.pl