MADREW

kontakt

 

Zakład Budowy Maszyn
MADREW Sp. z o.o.

ul. Harcerska 1
78-400 Szczecinek 

tel. (+48) 94 37 207 92
tel. (+48) 94 37 143 20
tel/fax  (+48) 94 37 439 61

e-mail: madrew@madrew.com.pl

NIP  PL 673 18 96 652
REGON 321366600
KRS:0000459214

Wysokość kapitału: 50 000 PLN

BANK PEKAO S.A.
PLN nr: 34 1240 3679 1111 0010 5107 0275

 Zakład Produkcyjny:

Zakład Budowy Maszyn MADREW Andrzej Bobrycki

ul. Harcerska 1
78-400 Szczecinek 

NIP  PL 673 14 02 118
REGON 320779955

BANK PEKAO S.A.
PLN nr: 86 1240 3679 1111 0010 4236 6499

 

Andrzej Bobrycki
Prezes Zarządu

tel. kom. (+48) 600 285 020
tel. (+48) 94 37 143 21
e-mail: a.bobrycki@madrew.com.pl

 

Arkadiusz Biaduń
Dyrektor Handlowy

tel. kom. (+48) 660 720 881
tel. (+48) 94 37 143 23
e-mail: a.biadun@madrew.com.pl

Maciej Gołuński
Dyrektor Techniczny

tel. kom. (+48) 691 821 007
tel. (+48) 94 37 143 27
e-mail: m.golunski@madrew.com.pl

Andrzej Harnatkiewicz
Starszy specjalista -
ds. logistyki i administracji

tel. kom. (+48) 608 118 976
tel. (+48) 94 37 207 92 / 094 37 143 20
e-mail: a.harnatkiewicz@madrew.com.pl

Mapa

Zakład Budowy Maszyn
MADREW Sp. z o.o.
ul. Harcerska 1,
78-400 Szczecinek


TELEFONY:
(+48) 94 37 207 92
tel. (+48) 94 37 143 20
tel/fax (+48) 94 37 439 61

E-MAIL:
madrew@madrew.com.pl