MADREW

Urządzenia

Wykonujemy różnego rodzaju urządzenia, przenośniki, itp. również na specjalne życzenie.


 1. Przenośnik poprzeczny do kłód średniowymiarowych +/- dozownik do L=8000mm
 2. Przenośnik poprzeczny do kłód tartacznych +/- dozownik
 3. Przenośnik poprzeczny dolnonapędowy - rewersyjny
 4. Przenośnik poprzeczny do pryzm
 5. Przenośnik poprzeczny wznoszący +/- dozownik
 6. Przenośnik poprzeczny -magazynek (z wygarniaczem)
 7. Podajnik kłód do traka taśmowego
 8. Separator do kłód
 9. Separator do desek
 10. Separator dłużyc
 11. Dozownik trójpołożeniowy do kłód tartacznych
 12. Stół rozładowczy do dłużyc
 13. Przenośnik poprzeczny do opołów
 14. Legar z dozownikiem
 15. Przenośnik poprzeczny magazynujący pryzmy
 16. Przenośnik poprzeczny wybierający pryzmy z zabierakami
 17. Przenośnik poprzeczny znoszący pryzmy
 18. Przenośnik poprzeczny wybierający pryzmy podnoszony pneumatycznie (zapadnia)
 19. Przenośnik poprzeczny do zabudowy w p.rolkowym (podnoszony pneumatycznie)
 20. Przenośnik poprzeczny do zabudowy w p.rolkowym (z zabierakami)
 21. Separator do pryzm i desek
 22. Przenośnik poprzeczny buforujący materiał z pilarki
 23. Dozownik trójpołożeniowy do kłód średniowymiarowych
 24. Przenośnik poprzeczny (rozciągający) do kłód z zabierakami
 25. Łoże dwustronne
 26. Przenośnik poprzeczny do zabudowy na p.rolkowym (z zabierakami)
 27. Przenośnik poprzeczny znoszący kłody
 28. Separator do kłód tartacznych
 29. Przenosnik poprzeczny buforujący pryzmy z zabierakami
 30. Przenośnik poprzeczny ciężki do kłód średniowymiarowych magazyn
 31. Przenośnik poprzeczny rozciągający ciężki do kłód średniowymiarowych
 32. Magazyn dłużyc
 33. Przenośnik poprzeczny rozciągający ciężki do kłód tartacznych
 34. Przenośnik zgarniakowy 1 - łańcuchowy - koryto dolne
 35. Przenośnik zgarniakowy 2 - łańcuchowy do B800 - koryto górne
 36. Przenośnik zgarniakowy 2 - łańcuchowy powyżej B800 - koryto górne
 37. Wygarniacz kory spod przenośników poprzecznych
 38. Podajnik słomy
 39. Przenośnik zgarniakowy 1 - łańcuchowy - koryto górne
 40. Przenośnik zgarniakowy 2 - łańcuchowy do B800 - koryto dolne
 41. Przenośnik zgarniakowy 2 - łańcuchowy powyżej B800 - koryto dolne
 42. Podajnik balotów do rozdrabniacza
 43. Przenośnik zgarniakowy 1 - łańcuchowy - koryto dolne do odbioru z ruchomej podłogi
 44. Przenośnik zgarniakowy 1 - łańcuchowy z otwartym dnem
 45. Przenośnik rolkowy rozdzielczy (wydłużenie z wbudowaniem p.poprz)
 46. Przenośnik rolkowy do pryzm
 47. Przenośnik rolkowy do deski bocznej
 48. Przenośnik rolkowy za wielopiłą (rozdzielczy)
 49. Przenośnik rolkowy (do wbudowania p.poprzecznego)
 50. Przenośnik rolkowy nie napędzany ciężki
 51. Przenośnik rolkowy nie napędzany lekki
 52. przenośnik szpulkowy
 53. przenośnik rolkowy (rolki osadzone skośnie)
 54. przenośnik rolkowy rozdzielający z talerzami górnymi
 55. przenośnik rolkowy rozdzielający z blachami
 56. przenośnik rolkowy z podwójną zębatką (napęd z rolki na rolke)
 57. Przenośnik rolkowy za trakiem  ramowym (ciężki)
 58. Przenośnik z rolkami skośnymi gładkie na paskach klinowych, napędzane wspólnym wałem
 59. Rolki zębate dociągające kłody do burty na przenośnikach poprzecznych(Równanie czół kłód)
 60. Przenośnik rolkowy rozdzielczy z burtami łańcuchowymi
 61. Przenośnik rolkowy  (do wbudowania p.poprzecznego nad rolkami)
 62. Przenośnik rolkowy (szpulkowy) rewersyjny z wyrzutnikiem dwustronnym
 63. Przenośnik rolkowy sortujący (sortownia długościowa desek)
 64. Przenośnik rozdzielczy za obrzynarką
 65. Stolik rolkowy ciężki
 66. Stolik rolkowy lekki
 67. Stolik rolkowy dwurzędowy
 68. Przenośnik taśmowy (taśma PCV)
 69. Przenośnik taśmowy fi323 ciężki (guma) z kontrukcją nośną
 70. Przenośnik taśmowy z krążnikami
 71. Przenośnik taśmowy z wykrywaczem metalu
 72. Przenośnik taśmowy z krążnikami - do kłód
 73. Przenośnik taśmowy sortujący do kłód średniowymiarowych
 74. Mostek rozdzielczy za obrzynarką
 75. Przenośnik taśmowy fi 210 taśma 2P
 76. Przenośnik wielotaśmowy
 77. Taśma na rolkowcu równająca czoła desek, przesuwająca deskę równolegle do osi przenośnika
 78. Przenośnik taśowy - taśma gumowa z zabierakami
 79. Szerokotaśmowy lekki PCV 4mm z rowkami prowadzącymi
 80. Szerokotaśmowy GUMA 2P bęben 219 z rowkami prowadzącymi
 81. Przenośnik taśmowy (taśma PCV) łamany z rolkami prowadzącymi
 82. Przenośnik taśmowy pod wykrywacz metalu i z krążnikami (do kłód)
 83. Przenośnik sortujący do kłód średniowymiarowych B300 lub B350
 84. Przenośnik sortujący do kłód tartacznych B400
 85. Przenośnik wzdłużny 2 łańcuchowy
 86. Przenośnik wzdłużny do kłód +/- wyrzutnik boczny
 87. Przenośnik wzdłużny do kłód tartacznych
 88. Rolka wprowadzająca do korowarki
 89. Przenośnik wzdłużny z rolką wprowadzającą
 90. Przenośnik wprowadzający do korowarki WIM do fi 45cm kłody
 91. Przenośnik wprowadzający do korowarki WIM poyżej fi 45cm kłody
 92. Przenośnik wzdłużny wielołańcuchowy
 93. Przenośnik wzdłużny 2 łańcuchowy z wyrzutnikami lewo/prawo
 94. Przenośnik sortujący do kłód tartacznych B600
 95. Podajnik schodkowy do fi 240
 96. Podajnik schodkowy do fi 420
 97. Podajnik schodkowy do porcjowego podawania kłód
 98. Podajnik schodkowy do fi 660
 99. Przenośnik centrujący łańcuchowy
 100. Przenośnik rolkowy centrujący lekki +/- przesuw centrowania
 101. Przenośnik rolkowy centrujący ciężki +/- przesuw centrowania
 102. Przenośnik centrujący rolkowy
 103. Przenośnik centrujący z rolkami skośnymi (do boku)
 104. Przenośnik centrujący do osi
 105. Przenośnik rolkowy centrujący do boku z szyną nośną wózków
 106. Przenośnik wibracyjny
 107. Przenośnik wibracyjny transportowy
 108. Przenośnik wibracyjny transportowy (z korytem ze sklejki)
 109. Odsiewacz trocin spod wielopiły
 110. Odsiewacz krążkowy
 111. Odsiewacz krążkowy - krążki gumowe
 112. Konstrukcja z 1 ślimakiem
 113. Konstrukcja z 2 ślimakami
 114. Konstrukcja z 3 ślimakami
 115. Urządzenie wyprowadzające kłody z korowarki RS Cambio45
 116. Urządzenie wyprowadzające kłody z korowarki RS Cambio66
 117. Mechanizm opuszczajacy pryzmy do L=3,0
 118. Mechanizm opuszczajacy pryzmy powyżej L=3,0
 119. Obrotnica kłód (podnoszona pneumatycznie
 120. Obrotnica kłód na rurach
 121. Obrotnica kłód - kolczatki
 122. Przewracarka pryzm - hydraulika
 123. Przewracarka pryzm - pneumatyka
 124. Wanna impregnacyjna dwupłaszczowa
 125. Wanna impregnacyjna jednopłaszczowa
 126. Wanna impregnacyjna do płotów (jednopłaszczowa)
 127. Sortownik listewkowy
 128. Wyrzutnik kłód dolny elektryczny
 129. Wyrzutnik kłód górny elektryczny
 130. Wyrzutnik boczny elektryczny
 131. Wyrzutnik kłód – wiatrak
 132. Wyrzutnik boczny hydrauliczny
 133. Wyrzutnik kłód dolny hydrauliczny
 134. Magazyn przekładek z podajnikiem
 135. Winda na pakiet podnoszona i opuszczana mechanizmem łańcuchowym
 136. Wyciągarka bębnowa - do współpracy z podajnikiem poprzecznym łańcuchowym
 137. Burta podnoszona wisząca
 138. Burta wysuwana do góry
 139. Mechanizm widłowy do sztaplowania materiału
 140. Zsyp obrotowy z osią obrotu na tulei
 141. Zsyp obrotowy z osią obrotu na rolkach
 142. Ruchoma podłoga najezdna
 143. Ruchoma podłoga lekka typ 1
 144. Stojak magazynowy
 145. Szafy na piły
 146. Szafka narzędziowa
 147. Stoliki do magazynowania przekładek i wymiany pił
 148. Pomosty do wypełnienia kratą pomostową
 149. Pomosty do wypełnienia drewnem
 150. Konstrukcje wsporcze pod urządzenia
 151. Ramy inne
 152. Konstrukcja wsporcza pod korowarkę
 153. Konstrukcja wsporcza pod maszyny
 154. Rama wiaty korowarki
 155. Boksy na kłody
 156. Wygrodzenie mechaniczne stref niebezpiecznych (płoty + furtki dostępu)
 157. Zabudowa bramki pomiarowej
 158. Sito stalowe pod piłę DCKKS i zsypy
 159. Boksy dodatkowe
 160. Inne


 

Mapa

Zakład Budowy Maszyn
MADREW Sp. z o.o.
ul. Harcerska 1,
78-400 Szczecinek


TELEFONY:
(+48) 94 37 207 92
tel. (+48) 94 37 143 20
tel/fax (+48) 94 37 439 61

E-MAIL:
madrew@madrew.com.pl